Privacy Policy

Download hier onze privacy policy

Hi Gamer, en welkom bij ons privacybeleid. Dit privacybeleid helpt u om geïnformeerde beslissingen te nemen over uw relatie met ons, dus lees dit nauwkeurig door.

1. Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken verschillende persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden voor verschillende doeleinden. U kunt uw persoonsgegevens en toestemmingen ten alle tijden raadplegen in het Profieloverzicht. Hieronder vindt u een overzicht van deze verwerkingen op basis van de doeleinden van de verwerking:

Registratie en account

Wanneer u zich registreert voor de service door het aanmaken van een Game Mania-account, kunnen we informatie vragen zoals aanspreking, voornaam, achternaam, email-adres en adres. Als u de service opent via de inloggegevens van een toepassing van derden, (bijv. Facebook), geeft u ons toestemming om uw authenticatie-informatie te verzamelen, zoals uw gebruikersnaam en gecodeerde inloggegevens.

We hebben deze gegevens nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Hiervoor baseren we ons op de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’. Zonder deze verplichte persoonsgegevens kunnen we onze dienstverlening niet correct uitvoeren.

U kunt ook kiezen om vrijwillig andere informatie toe te voegen aan uw profiel, zoals bijvoorbeeld uw gsm-nummer, geboortedatum, land, console voorkeur, gamer ID, interesses en profiel foto.

Deze gegevens zullen bewaard worden voor de looptijd van onze overeenkomst. In praktijk wil dit zeggen dat uw gegevens worden bewaard zolang u een account heeft bij Game Mania.

Aankopen

Voor het verwerken van uw bestelling zullen we uw facturatie gegevens gebruiken om de verkoop te kunnen voltooien. Hiervoor gebruiken we uw naam, voornaam, email adres, levering adres en betalingsgegevens. We baseren ons hiervoor op het uitvoeren van de overeenkomst zoals u deze aangaat bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden van de aankoop.

Indien u een Game Mania-account bij ons heeft, zullen we uw aankoopgegevens bewaren zolang u een account heeft. Indien u een aankoop maakt zonder een account aan te maken, zullen we de facturatie gegevens bijhouden voor een periode van 10 jaar en uw contactgegevens voor een periode van 5 jaar.

Contact met Game universe

Indien u contact opneemt met ons via onze klantendienst zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Om dit te doen vragen we uw naam, email adres en telefoonnummer. Hierdoor kunnen we u volgende keer sneller helpen. We zullen deze persoonsgegevens bijhouden zolang u klant bent bij ons. Indien u geen klant bent zullen we deze gegevens bewaren voor een periode van 3 jaar sinds laatste contact.

Nieuwsbrief

Indien u ons expliciet toestemming geeft, zullen we uw email adres of gsm-nummer gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen. Hiervoor gebruiken we uw email adres en/of gsm-nummer om de communicatie uit te sturen. Gezien dat deze verwerking gebaseerd is op uw toestemming, zullen we deze gegevens hiervoor gebruiken zolang u ons uw toestemming geeft.

Gebruiksgegevens

We verzamelen uw gebruiksgegevens om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening naar behoren werkt. Daarvoor verzamelen we bij uw bezoek op onze website uw IP adres, info over de door jou gekozen internetbrowser, instellingen over taal en instellingen over jou besturingssysteem van uw computer of mobiel toestel.

Met deze informatie zorgen we ervoor dat ons platform optimaal werkt op uw toestel en zoeken we uit hoe we uw gebruikservaring kunnen verbeteren op lange termijn.

We zullen uw gebruiksgegevens gebruiken om u als klant beter te begrijpen zodat wij kunnen blijven werken aan onze diensten en uw ervaring verbeteren.

De bewaartermijnen voor uw gebruiksgegevens vindt u in onze cookie policy

Gepersonaliseerde advertenties

Indien u ons uw expliciete toestemming geeft zullen we uw gebruiksgegevens en voorkeuren verzamelen om u gepersonaliseerde content te tonen. Dit om uw ervaring met de service en de producten, diensten en reclame (inclusief voor producten en diensten van derden) die beschikbaar worden gesteld op of via de diensten (inclusief op andere websites die u bezoekt) te leveren, te personaliseren en te verbeteren, inclusief door het leveren van op maat gemaakte, gepersonaliseerde of gelokaliseerde inhoud, aanbevelingen, kenmerken en reclame op of buiten de service. We zullen deze gegevens hiervoor gebruiken zolang u ons uw toestemming geeft. U kunt uw toestemming ten alle tijde intrekken via uw profiel of door contact op te nemen met ons.

XP-programma

Het XP-programma laat toe om op basis van uw gebruiksgegevens, voorkeurgegevens, aankopen en in game achievements jou te kunnen belonen met gepersonaliseerde vouchers die doormiddel van coins kunnen worden aangekocht. Wij bieden deze dienst aan uitsluitend op basis van uw toestemming.

Gamer gegevens

Indien wij uw toestemming hebben om jou persoonsgegevens te gebruiken in het XP-programma zullen we uw gedeelde gamer gegevens gebruiken om jou te belonen met coins voor de in-game prestaties die u heeft geleverd. Hiervoor gebruiken we de gamer-ID’s die je deelt met ons.

Login via derden

Indien u ervoor kiest om zich te registreren door middel van derde dienstverleners zoals Facebook, zullen we uw authenticatie informatie gebruiken die Facebook met ons deelt. We kunnen ook andere informatie verzamelen die beschikbaar is op of via uw Game Mania-account bij de toepassing van derden, zoals uw naam, land, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, namen van vrienden en profielfoto’s, interesses, Game ID van andere platformen en netwerken. Deze gegevens zullen worden bijgehouden tot u uw account verwijdert of uw toestemming intrekt.

Wettelijke verplichtingen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bijhouden dan de bewaartermijnen die hierboven zijn beschreven tenzij dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

2. Minderjarigen

Indien u jonger bent dan 13 jaar, dienen we ouderlijke toestemming te hebben om informatie over u te mogen verzamelen. Indien u geen ouderlijke toestemming heeft, mag u geen accountinformatie achter laten en dus ook geen account aanmaken. Indien u dit wel wenst, laat ons contacteren door één van je ouders om dit expliciet toe te staan via klantenservice@gamemania.eu.

3. Wedstrijden

Van tijd tot tijd kunnen wij u de kans aanbieden om deel te nemen aan een fysiek of digitaal event zoals tornooien, wedstrijden, beurzen en fysieke evenementen in onze winkels. Om deel te nemen aan deze events zult u zich moeten registreren via onze website. Hiervoor zullen we u vragen om uw contactgegevens te delen om de registratie te voltooien. Deze gegevens zullen worden bijgehouden voor een periode van 1 jaar.  Afhankelijk van het event zullen we ook een enquête opzetten om u te laten deelnemen aan een event. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens die zijn vermeld in de antwoorden is ook 1 jaar. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op het uitvoeren van de overeenkomst in functie van het event.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

Game Mania Groep

Mogelijks kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere dochter of zuster bedrijven van Game Mania. Dit om onze dienstverlening waarvoor u zich inschrijft, optimaal te kunnen uitvoeren.

Marketing en reclame

We kunnen informatie delen met reclamepartners om u promotionele berichten te sturen over Game Mania of om u meer op maat gemaakte inhoud te tonen, inclusief relevante reclame voor producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor u, en om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met reclame. Deze doorgifte is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken om deze verwerking stop te zetten.

Service providers en anderen

We kunnen af en toe uw informatie delen met service providers om taken uit te voeren en om gebruikersgegevens te verwerken en om onze diensten te helpen leveren, in overeenstemming met dit privacybeleid. Wanneer een derde partij gebruikersgegevens verwerkt in onze naam (bijv. een hosting service provider), is het onderworpen aan beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving. Wanneer een derde partij gebruikersgegevens verwerkt in hun eigen naam, is het onderworpen aan hun eigen privacybeleid en toepasselijke wetgeving.

Andere vormen van delen

Naast wat hierboven vermeld staat, kunnen we uw informatie eveneens met derden delen voor deze beperkte doeleinden:

 • om een fusie, overname of verkoop van een deel of van al onze activa mogelijk te maken;
 • om te reageren op een juridisch proces (bijv. een gerechtelijk bevel of dagvaarding), als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is; om in naleving te zijn met de vereisten voor verplichte toepasselijke wetgeving; om de veiligheid van om het even welke persoon te beschermen; om de rechten en het eigendom van Game Mania te beschermen, inclusief het afdwingen om het even welke andere voorwaarden waarmee u heeft ingestemd; en om fraude-, beveiligings- of technische problemen aan te pakken;
 • voor academische onderzoekers voor doeleinden waaronder statistische analyse en academisch onderzoek, maar alleen in geanonimiseerde vorm;
 • voor het uitgeven van geanonimiseerde of samengevoegde informatie over het gebruik van de Game Mania-service;
 • om andere bedrijven in de Game Mania-groep toe te laten om uw informatie te gebruiken, zoals gespecificeerd in dit privacybeleid.

5. Derde landen

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. Game Mania zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met de ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je daarvoor contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun je doen door te e-mailen naar klantenservice@ga u. Game Mania zal uw informatie verwerken zoals in dit privacybeleid is beschreven.

6. Links

We kunnen reclame van derden vertonen en andere inhoud die koppelt naar websites van derden. Wij staan niet in voor hoe deze partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Lees hun privacybeleid om te weten te komen hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken.

7. Beveiliging

We streven ernaar de informatie van onze gebruikers te beschermen. Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount. U moet dus een uniek en sterk wachtwoord gebruiken, toegang tot uw computer en browser beperken en uitloggen na gebruik van de Game Mania-service. Hoewel we voorzorgen nemen inzake gegevensbescherming, zijn geen beveiligingsmaatregelen volledig veilig, en garanderen we de beveiliging van gebruikersinformatie niet.

8. Cookies

We maken gebruik van cookies op onze website. Meer informatie hierover vindt u terug in onze cookie policy.

9. Uw rechten

Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopieën verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 • Met uw toestemming;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
 • Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.